Menu

Ontstaan

De Belgische Potgrond Federatie (BPF) werd gesticht in 1986 en verenigd de meeste en voornaamste potgrondfabrikanten- en invoerders die in België een maatschappelijke zetel hebben. De federatie stelt zich als doel om de onderlinge verstandhouding onder de leden te bevorderen. de belangen van haar leden te verdedigen. als aanspreekpunt te functioneren tegenover verschillende instanties zoals overheden, media, enz.

 

  • vergaderen te verspreiden van allerlei info over teeltsubstraten en/of de fabricage ervan.
  • De leden van BPF vertegenwoordigen 80% van het in België geproduceerd volume.
  • Als belangrijkste realisaties van de afgelopen jaren waaraan BPF actief heeft meegewerkt kan worden opgenoemd.
  • Een adequate wetgeving voor teeltsubstraten die garant staan voor kwaliteit en beschouwd kan worden als een van de strengste van Europa.
  • Een organisatie en opvolging van kwaliteitslabels voor zowel hobby- als professionele markt.
  • Het ontwerpen van een gids die moet dienen om iedereen die met fabricage of handel in teeltsubstraten te maken heeft te helpen waken over de veiligheid van de door hen voortgebrachte producten

 

Als voornaamste grondstof voor het bereiden van potgronden gebruiken onze Belgische bedrijven verschillende veen(turf)soorten van diverse herkomst. Deze veensoorten worden voornamelijk ontgonnen in de noordelijke delen van Europa. Iedere turfsoort heeft zo zijn eigen fysische eigenschappen en dank zij zijn goede lucht-waterhuishouding is veen een ideale grondstof voor het verwerken in teeltsubstraten.
Niettegenstaande wereldwijd de aangroei van veen nog altijd 14 keer groter is dan het verbruik ervan, en het aandeel van de turfontginning dat wordt gebruiktvoor teeltsubstraten eerder miniem is (het grootste deel van de turfontginning is bestemd voor energie), helpt BPF waken over het zorgzame gebruikt hiervan. BPF draagt ook zijn steentje bij in onderzoek naar alternatieven voor veen. Zo is in het gebruik van onder andere kokosgruis, compost en kokosvezels de laatste jaren een goed alternatief gevonden voor veen mits voldoende aandacht wordt geschonken aan chemische parameters zoals natrium en chloriden.
Naast de verschillende veensoorten kan de Belgische bereider of invoerder van teeltsubstraten ook nog kiezen uit een lijst van een dertigtal grondstoffen die toegelaten zijn om te verwerken in potgronden. Als voornaamste stoffen  kunnen we opnoemen; klei, leem, zand, boomschors, stalmest, perliet, vermiculiet, kalkmeststoffen, chemische en organische meststoffen (snel- of traagwerkend), enz.
Al naar gelang de keuze van de grondstoffen en de onderlinge mengverhoudingen ervan worden verschillende kwaliteiten van potgronden bekomen

BPF vzw - FBT asbl

Belgische Potgrond Federatievzw

Federation Belge du Terreauasbl

Geelsebaan 75

2460 Kasterlee+32 (0)473 84 63 37

BPF - FBT

Log In or Register